Kérelem óvodából távollétre

 

 

Házirend 1. sz. melléklete

 

 

KÉRELEM

 

 

Alulírott …………………………………………szülő kérem, hogy gyermekem:…………………………………..(született:……………………….,……

anyja neve……………………………lakcím:…………………………………….)

201…  …..hó…….-tól 201..  ……..hó…….-ig óvodából való távollétét engedélyezni szíveskedjen.

Távollét oka:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Budapest, 201………………………………..

 

 

 

……………………………

                                                                                              szülő aláírása

 

 

Engedélyezem:…………………………………

 

                                     óvodavezető