Közzétételi lista

Zuglói Napraforgó Óvoda gazdálkodása során nem keletkezett az átláthatósági rendelet szempontjából releváns tartalom.

 

1.Engedélyezett dolgozói létszám: 38,03 fő

20,03 pedagógus

3 pedagógiai asszisztens

9 dajka

1,5 kertész-karbantartó

1 óvodatitkár

1 gazdasági ügyintéző

1,5 takarító

1 mosogató

1. Óvodapedagógusok száma: Újvidék sétány 3-5   9,03 fő

                                                   Emma utca 16-18.      11 fő


2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

 

Pedagógus/fő

végzettség

szakképzettség

7

Szakirányú főiskola

Szakvizsgázott óvodapedagógus

12

Főiskola

óvodapedagógus

Dajka/fő

 

 

9

középfokú

dajka

Pedagógiai asszisztens 3fő

középfokú

Pedagógiai  asszisztens


3. Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2016. szeptember 1- 2017.augusztus 31. tart. A nyári zárás ideje márciusban kihirdetésre kerül.

Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 6,30-17,30-ig.
4. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

Újvidék sétány / csoport száma

Csoport neve

Gyermekek létszáma

1.

középső csoport

25

2.

nagy csoport

23

3.

nagycsoport

23

4.

kiscsoport

26

Emma utca / csoport száma

 

 

1.

nagycsoport

25

2.

nagycsoport

24

3.

kiscsoport

22

4.

nagycsoport

26

5.

középsőcsoport

16

Összesen: 9

 

204

 

5. Szakszolgálati segítségek:

Logopédia minden héten kedden szerdán és csütörtökön

Felelős: Gulyásné Mári Mónika, Szvatkó Alexandra

Gyógytestnevelés:

Foglalkozások időpontja: kedd 10-10,45, csütörtök 10-10,45 (Ujvidék)

                                       Kedd 8,15-9,45, csütörtök 8,15-9,45 (Emma)

Felelős: Héda Zsófia

Fejlesztő pedagógus:

Felelős: Homoródi Cecília

Foglalkozások időpontja: kedd 10,15-12, csütörtök 9,45-13, péntek 9,45-12 (Ujvidék)

                                       Kedd 8,15-9,45, csütörtök 8,15-9,45. péntek 8-9,45 (Emma)

 

Pszichológus:

Makai Adrienn

Időpont: minden szerdán váltva a két épületben

6. Egészségügyi ellátás:-Védőnő minden hétfőn

Felelős: Szalai Zsuzsa, Kormány Andrea védőnők

7. Hitoktatás:

szerda 15,30 /Emma/ Felelős: Szőke Noémi,

hétfő 15 óra /Újvidék

8. Étkezés térítés díjai: háromszori étkezés 395,-Ft/nap

                                                  (tízórai: 60,-Ft, ebéd: 270,-Ft, uzsonna: 65,-Ft)

 

A térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények:

Az intézményi térítési díj 100%-a normatív kedvezményként (ingyenes étkezés) jár az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

·        -  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

·        -  tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

·         - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

·         - olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,

·         nevelésbe vették;

 

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé.

Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt.

A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.

 

Az étkezési térítési díjat előre kell megfizetni, a túlfizetés összege a következő havi térítési díj összegéből levonásra kerül. A térítési díj visszafizetése az intézményi jogviszony megszűnését követően átutalással történik.

A térítési díj fizetési módja:

                - postai csekkfizetéssel, vagy banki átutalással.

·         Az óvodának a HUNGAST konyhája szolgáltatja az étkezést. Az étkezési térítési díj befizetése a megelőző hónap elején, a faliújságon közzétett időpontban az óvodában történik, illetve www.multischool.hu webcímen lehetőség van az étkezés megrendelésére és lemondására. Az ehhez szükséges jelszót és leírásban egyénenként biztosítjuk.

Az étkezési díj megállapítása a mindenkori érvényben lévő jogszabály alapján történik.

Hiányzás esetén, az óvoda nyitva tartása alatt a 36-35-290 telefonszámon, vagy személyesen, vagy Webes felületen lehet az étkezést lemondani. A jóváírás a következő ebédfizetésnél történik. A reggel 9,15 óráig lemondott étkezést a következő naptól tudjuk jóváírni.

Az óvodában működő fakultatív tanfolyamok térítési díját a szolgáltatónál lehet befizetni.

 

9. Nevelés nélküli munkanapok időpontjai:

október 21.       

Művészeti nevelés külső előadóval

 december 16.      

Karácsonyi előkészületek, ünnepek megünneplése a művészetekkel

február 24   

Csapatépítő tréning (Drámajáték)

 június 8-9.        

Kirándulás nevelési év a értékelése

 

 

10. Hagyományos ünnepeink:

Esemény

Felelős

Határidő

Szüreti mulatság, őszi kirándulás megszervezése

Nemes Gabriella, Dutka Angéla

X.10.

Mikulás fogadása

Antal Tamásné

XII. 5.

Karácsonyi előkészületek

Petrovcsik Tünde,

Dutka Angéla

XII.12.

Március 15.

A nagycsoportos pedagógusok

III.14.

Farsang

A pedagógusok

III.20.

Húsvéti készülődés

A pedagógusok

IV.21.

Anyák napja

A pedagógusok

V.1-5.

Évzáró

A pedagógusok

VI. 12.